TUJUANNYA ADALAH UNSUR
KRISTUS BERTAMBAH DI DALAM KITA

Keluaran 3:7-8, “Dan TUHAN berfirman: “Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari Continue reading TUJUANNYA ADALAH UNSUR
KRISTUS BERTAMBAH DI DALAM KITA

BERTUMBUH DALAM HAYAT,
BUKAN BERTAMBAH DALAM KUASA

Hakim-hakim 16:28, “Berserulah Simson kepada TUHAN, katanya: “Ya Tuhan ALLAH, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin.“ Simson adalah contoh orang yang bertumbuh Continue reading BERTUMBUH DALAM HAYAT,
BUKAN BERTAMBAH DALAM KUASA

MENGGALI KELUAR SAMPAH DALAM HATI

Kejadian 26:18, “Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati; disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya.“ 26:25, “Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah Continue reading MENGGALI KELUAR SAMPAH DALAM HATI