Cara Mengalahkan Ketakutan

Cara Mengalahkan Ketakutan

“Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata: “Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh empat ratus orang.” Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati; … Kemudian berkatalah Continue reading Cara Mengalahkan Ketakutan