Persembahan yang Berkenan

“Pada musim panen Kain membawa hasil tanahnya sebagai persembahan kepada TUHAN, sedangkan Habel membawa daging anak-anak domba sulung yang gemuk-gemuk sebagai persembahan kepada TUHAN. Persembahan Habel menyenangkan hati TUHAN, tetapi persembahan Kain tidak.” Kejadian 4:3-5a Mengapa persembahan Habel memperkenan hati Continue reading Persembahan yang Berkenan