KRISTUS JAUH LEBIH TINGGI
DARIPADA MALAIKAT-MALAIKAT

Ibrani 1:4, “jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pada nama mereka.” Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ini ditunjukkan oleh nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah daripada nama mereka. Continue reading KRISTUS JAUH LEBIH TINGGI
DARIPADA MALAIKAT-MALAIKAT