MAKANAN PADA PERMULAAN YANG KEDUA

Kejadian 9:1, “Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi.” Kejadian 9:3-4, “Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya Continue reading MAKANAN PADA PERMULAAN YANG KEDUA

ALLAH MENCIPTAKAN MANUSIA MENURUT
GAMBARNYA UNTUK DIISI OLEH-NYA

Kejadian 1:27, “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” Kolose 1:14-15, “di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, Continue reading ALLAH MENCIPTAKAN MANUSIA MENURUT
GAMBARNYA UNTUK DIISI OLEH-NYA

ORGAN YANG TEPAT UNTUK MAKAN
SECARA ROHANI ADALAH ROH MANUSIA

Kejadian 2:7, “ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk (jiwa) yang hidup.“ Ayub 32:8, “Tetapi roh yang di dalam manusia, dan nafas Yang Mahakuasa, itulah Continue reading ORGAN YANG TEPAT UNTUK MAKAN
SECARA ROHANI ADALAH ROH MANUSIA

TUHAN ALLAH MEMBERIKAN HAYAT NABATI
UNTUK MENJADI MAKANAN MANUSIA

Kejadian 2:9, “Lalu TUHAN Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya; dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.” Kejadian 2:16-17, “Lalu TUHAN Allah memberi Continue reading TUHAN ALLAH MEMBERIKAN HAYAT NABATI
UNTUK MENJADI MAKANAN MANUSIA