BERTUMBUH DALAM HAYAT,
BUKAN BERTAMBAH DALAM KUASA

Hakim-hakim 16:28, “Berserulah Simson kepada TUHAN, katanya: “Ya Tuhan ALLAH, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin.“ Simson adalah contoh orang yang bertumbuh Continue reading BERTUMBUH DALAM HAYAT,
BUKAN BERTAMBAH DALAM KUASA

MENGGALI KELUAR SAMPAH DALAM HATI

Kejadian 26:18, “Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati; disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya.“ 26:25, “Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah Continue reading MENGGALI KELUAR SAMPAH DALAM HATI