BERMEGAH DALAM SALIB,
BUKAN DALAM EGO DAGING

Galatia 6:12-14, “Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun, tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki, supaya Continue reading BERMEGAH DALAM SALIB,
BUKAN DALAM EGO DAGING

CARA TERBAIK UNTUK TIDAK BERBUAT DOSA
ADALAH TIDAK BERBUAT BAIK SENDIRI

Galatia 5:15-16, “Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.“ Daging adalah pabriknya lblis. Jika daging benar-benar berada di bawah kuasa kematian Continue reading CARA TERBAIK UNTUK TIDAK BERBUAT DOSA
ADALAH TIDAK BERBUAT BAIK SENDIRI

MENGAPA ORANG KRISTEN MENANG,
SETELAH ITU JATUH LAGI?

Galatia 3:3, “Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?“ Mengapa rasul mencela orang-orang Galatia? Karena mereka ingin mengandalkan kebenaran perbuatan daging untuk menggenapkan pekerjaan baik yang telah dimulai oleh Roh Kudus Continue reading MENGAPA ORANG KRISTEN MENANG,
SETELAH ITU JATUH LAGI?

MENGENALI PEKERJAAN BAIK DAGING

Kolose 2:18, “Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi,” Kolose 2:20-23, “Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan Continue reading MENGENALI PEKERJAAN BAIK DAGING

DAGING MENGANDALKAN DIRI SENDIRI

Yeremia 17:5, “Beginilah firman TUHAN: “Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN!“ Betapa banyak pekerjaan orang Kristen yang mengandalkan diri sendiri dan mengandung lebih banyak cara atau pengaturan-pengaturan manusia daripada pimpinan Continue reading DAGING MENGANDALKAN DIRI SENDIRI

DAGING BERPUSAT KEPADA DIRI SENDIRI
DAN MEMULIAKAN DIRI SENDIRI

Roma 8:8, “Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah.“ Allah sungguh-sungguh menentang daging. Kehendak Allah adalah agar orang Kristen sepenuhnya terlepas dari ciptaan lama, dan sepenuhnya masuk ke dalam pengalaman ciptaan baru. Tak peduli daging itu baik Continue reading DAGING BERPUSAT KEPADA DIRI SENDIRI
DAN MEMULIAKAN DIRI SENDIRI