JANGAN MEMPERINDAH DAGING
DENGAN BANTUAN KUASA ROH KUDUS

Keluaran 30:32, “Kepada badan orang biasa (ke atas daging manusia) janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kaubuat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga: itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu.” Roh Kudus tidak mungkin dicurahkan Continue reading JANGAN MEMPERINDAH DAGING
DENGAN BANTUAN KUASA ROH KUDUS

ROH KUDUS TIDAK DICURAHKAN
KE ATAS DAGING MANUSIA

Keluaran 30:31-33, “Dan kepada orang Israel haruslah kaukatakan demikian: …. Kepada badan orang biasa (upon man’s flesh = ke atas daging manusia) janganlah minyak itu dicurahkan, … itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah Continue reading ROH KUDUS TIDAK DICURAHKAN
KE ATAS DAGING MANUSIA

CARA UNTUK KEHILANGAN
ADALAH DENGAN MEMENDAMNYA

Matius 10:39, “Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.” Matius 25:18, “Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.” Seringkali kita Continue reading CARA UNTUK KEHILANGAN
ADALAH DENGAN MEMENDAMNYA