KRISTUS MEMEGANG SEGALA
KUNCI MAUT DAN KERAJAAN MAUT

Wahyu 1:18b, “Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.

Tuhan Yesus telah mati, namun kini Dia hidup sampai selama-lamanya, maut tidak berkuasa lagi atas-Nya. Dan setelah kebangkitan-Nya, Dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kematian-Nya telah memusnahkan Iblis, yang berkuasa atas maut (Ibr. 2:14).

Ibrani 2:15 dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.

Karena kejatuhan Adam, semua manusia terperangkap dalam perhambaan maut. Namun karena kebenaran Kristus, maka kita dibebaskan dari maut dan menerima hidup kekal. Karena Kristus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, maka maut bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan lagi.

Doa: Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang hidup, yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kami telah terbebas dari maut dan menerima hidup daripada-Mu. Amin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*