Menjadi Sahabat Allah

“Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama tiga ratus tahun lagi, setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.” (Kejadian 5:22)

“Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.” (Yohanes 15:15)

Orang yang hidup bergaul dengan Allah akan menjadi sahabat Allah. Allah akan memberitahukan rencana-Nya atau apa yang akan diperbuat-Nya kepada sahabat-Nya. Allah memberitahukan tentang rencana-Nya kepada Henokh mengenai air bah yang akan dikirm-Nya ke bumi ratusan tahun kemudian. Itulah sebabnya Henokh memberi nama kepada anaknya: Metusalah, yang akar katanya berarti: ketika ia mati, hal itu akan dikirim atau ketika ia mati, dunia berakhir (Wikipedia). Ini mengandung makna nubuatan tentang air bah.

“Pada waktu umur Nuh enam ratus tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya.” (Kejadian 7:11-12)

“Dan Metusalah masih hidup tujuh ratus delapan puluh dua tahun, setelah ia memperanakkan Lamekh, ….” (Kejadian 5:26)

“Setelah Lamekh hidup seratus delapan puluh dua tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki, dan memberi nama Nuh kepadanya.” (Kejadian 5:28-29a)

Air bah dikirim saat Nuh berumur 600 tahun. Nuh Lahir saat bapanya, Lamekh berumur 182 tahun. Setelah Lamekh lahir, Metusalah masih hidup 782 tahun lagi. 782-182 = 600.

Jadi pada waktu Metusalah mati, Nuh berumur 600 tahun, saat itulah air bah dikirim dan dunia berakhir. Benarlah nubuatan itu: Saat ia mati, dunia berakhir. 

Seorang yang bergaul dengan Allah akan menjadi sahabat Allah yang memahami rencana Allah.

Orang yang hidup bergaul dengan Allah akan menjadi sahabat Allah. Dan mereka akan memahami rencana Allah, karena Allah akan memberitahukan rencana-Nya kepada sahabat-sahabatNya.

Baca juga: Pengangkatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*