KRISTUS DALAM PENCIPTAAN

Ibrani 1:2-3, “…, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. … dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.”

Dalam penciptaan, Kristus adalah:

  1. Sarana Penciptaan Alam Semesta (ay. 2).

Seluruh alam semesta diciptakan melalui Dia. Tanpa Dia, tidak ada satu pun yang telah diciptakan. Dialah sarana penciptaan alam semesta.

  1. Kekuatan yang Menopang, Menunjang, & Menggerakkan Segala yang Ada (ay. 3).

Kristus bukan hanya sarana penciptaan, melainkan juga yang menopang, menunjang, dan menggerakkan segala yang ada, dengan kuasa-Nya. Seluruh yang ada di alam semesta ini, ditopang, ditunjang, dan digerakkan oleh kuasa Kristus, termasuk kehidupan manusia. Itu sebabnya seluruh alam semesta bisa berjalan dan bergerak secara teratur, tanpa bertabrakan, karena ada kuasa Kristus yang menopang seluruh ciptaan. Amin!

  1. Ahli Waris yang Telah Ditetapkan untuk Mewarisi Segala Sesuatu.

Kristus bukan hanya sarana, yang oleh-Nya Allah menciptakan segala sesuatu, dan kekuatan yang menopang, menunjang, dan menggerakkan seluruh ciptaan, tetapi juga ahli waris yang telah ditetapkan untuk mewarisi segala sesuatu.

Segala sesuatu diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Dialah sarana penciptaan, sekaligus tujuan penciptaan. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Dialah kepala dari segala ciptaan. Dialah ahli waris segala sesuatu.

Doa: Tuhan Yesus yang mulia, betapa hebat dan ajaib kuasa-Mu! Segala sesuatu diciptakan melalui Engkau ya Tuhan. Dan dengan kuasa-Mu yang besar, Engkau sanggup menopang, menunjang, dan menggerakkan segala yang telah Engkau ciptakan itu. Segala sesuatu diciptakan melalui Engkau, dan untuk Engkau ya Tuhan. Engkaulah Kepala semua ciptaan. O betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*